U channels

Grade: EN 10025-2 : 2004

TDP: DIN 1026-1 : 2000

Grade: EN 10025-2 : 2004

TDP:
DIN 1026-1 : 2000; EN 10 279 : 2000
ČSN 42 0135; ČSN 42 5570

Designation U Nominal dimensions(mm) Slant (%) Cross section area (mm2) Weight (kg/m) Grade EN
h b t1 t2 R R1
50 50 38 5,0 7,0 7,0 3,5 8 712 5,59

S235 JR

S275 JR

S355 J2

65 65 42 5,5 7,5 7,5 4,0 903 7,09
80 80 45 6,0 8,0 8,0 4,0 1100 8,64
100 100 50 6,0 8,5 8,5 4,5 1350 10,6
120 120 55 7,0 9,0 9,0 4,5 1700 13,4
140 140 60 7,0 10,0 10,0 5,0 2040 16,0
160 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 2400 18,8
180 180 70 8,0 11,0 11,0 5,5 2800 22,0
200 200 75 8,5 11,5 11,5 6,0 3220 25,3
220 220 80 9,0 12,5 12,5 6,5 3740 29,4
240 240 85 9,5 13,0 13,0 6,5 4230 33,2
260 260 90 10,0 14,0 14,0 7,0 4830 37,9
280 280 95 10,0 15,0 15,0 7,5 5330 41,8
300 300 100 10,0 16,0 16,0 8,0 5880 46,2
320 320 100 14,0 17,5 17,5 8,8 7580 59,5
350 350 100 14,0 16,0 16,0 8,0 7730 60,6
380 380 102 13,5 19,0 16,0 8,0 8040 63,1
400 400 110 14,0 18,0 18,0 9,0 9150 71,8

Other dimensions and grades are delivered on individual request.

MOŽNOST NÁHRADY PROFILŮ U PROFILEM UPE

Možnost náhrady profilů U v jakosti S235 profilem UPE v jakosti S275
porovnání vlastností UPE v jak.S275 k vlastnostem U v jak.S235 únosnost v ohybu přes tvrdou osu průhyb přes tvrdou osu únosnost v ohybu přes měkkou osu průhyb přes měkkou osu tah/tlak bez vzpěru vázané kroucení úspora hmotnosti provedenou náhradou UPE za původní U
původní
profil U
jakost nový
profil UPE
jakost Vlastnost UPE/vlastnosti UPN
100% znamená stejné vlastnosti, číslo vyšší než 100%znamená větší únosnost UPE než UPN
120 S235 120 S275 117% 100% 145% 128% 106% 124% 9,7%
140 140 116% 99% 144% 126% 106% 122% 9,4%
160 160 115% 98% 144% 125% 106% 121% 9,6%
180 180 117% 100% 149% 126% 105% 122% 10,5%
200 200 117% 100% 149% 127% 105% 121% 9,9%
220 220 116% 100% 148% 125% 106% 121% 9,5%
240 240 117% 100% 148% 125% 106% 120% 9,0%
260 270 123% 109% 149% 126% 109% 131% 7,1%
280 270 102% 84% 124% 101% 99% 90% 15,8%
280 300 136% 125% 155% 135% 124% 150% -6,2%
300 300 114% 97% 130% 109% 112% 105% 3,9%
320 330 115% 101% 130% 114% 105% 116% 10,6%
350 330 106% 86% 140% 120% 103% 98% 12,2%
350 360 131% 115% 164% 148% 118% 146% -1,0%
380 360 116% 94% 156% 137% 113% 114% 3,0%
380 400 148% 133% 182% 170% 118% 177% -14,4%
400 400 120% 103% 141% 124% 118% 117% -0,6%

Užitek (výhody) UPE profilů pro Vaše nově navrhované konstrukce:

  • Odlehčení konstrukce oproti klasickému profilu U (UPN)
  • Použitím profilů UPE v jak.S275 je možné ušetřit až 10% hmotnosti oproti zastaralým profilům U v jak.S235 bez ztráty únosnosti (viz technická tabulka).
  • Zjednodušení detailů, zejména šroubovitých přípojů k k pásnicím
  • Díky rovnoběžným pásnicím není potřeba používat šikmé podložky.
  • Kompletní sortiment do 400 mm, výborná kombinace s profily IPE díky shodě výšek vyráběných rozměrů.
  • Nabídka profilů UPE v jak.S275 dodávaných v ceně profilů UPE v jak.S235

Contact form