Ocelové plechy válcované za tepla

Jakosti dle EN 10025-2:2004

S235JR, S355J2 atd.

Ocelové plechy válcované za tepla z běžných konstrukčních ocelí máme ve variantách, ze kterých si můžete vybrat níže v tabulkách. Součástí jsou i některé dodatečné úpravy, například dodání s mořeným povrchem. Tato možnost je vždy označena u daného ocelového plechu.

Dostupné ocelové plechy válcované za tepla

Mez kluzu Mez pevnosti v tahu Jakost oceli podle
ReH
N/mm2
Rm
N/mm2
ČSN EN 10025 + A1  1993 EN 10025 -2:   2004 DIN 17 10
235 360 - 510 11 375 S235 JRG2 S235 JR * RSt 37-2
235 360 - 510 11 378 S235 J2G4 S235 J2 * -
235 360 - 510 - S235 J2G3 S235 J2+N St 37-3 N
355 470 - 630 11 503 S355 J2G4 S355 J2 * -
355 470 - 630 - S355 J2G3 S355 J2+N St 52-3 N
355 470 - 630 11 523 S355 J0 S355 J0 St 52-3 U

Poznámka: * Pokud jsou výrobky dodány ve stavu normalizačně žíhaném, musí být ke značce oceli doplněno označení +N.

Dostupné formáty ocelových plechů

Rozměry (mm)
Tloušťka 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 6000
2,0 X X - -
3,0 - 12,0 X X X * -
15,0 X - X X
3,0 - 16,0 - - - X

Ostatní jakosti a formáty dle individuální poptávky zakázkově.

* lze objednat s mořeným povrchem

Použití těchto ocelových plechů

Materiály této kvality jsou dobře tvářitelné jak za tepla, tak i za studena. Některé je možno zpracovávat tepelně-mechanickým způsobem. Plechy v tabulích jsou vhodné k hranění a ohýbání za studena pouze v případě, že značka oceli obsahuje písmeno C. Jsou vhodné pro svařované konstrukce se statistickým i dynamickým namáháním, pro součásti energetického zařízení a tlakových nádob, na výrobu ohýbaných profilů a trubek, pro různé drobné tvářené a svařované součásti.

Volba jakosti ocelových plechů

Teplota rázové zkoušky vyjádřená označením JR - J6 nepředstavuje nejnižší povolenou teplotu pro provozní použití, nýbrž jen zkušební hodnotu pro porovnání jednotlivých jakostí. Značka G označuje metodu uklidnění oceli a stav při dodání:

  • G1 - neuklidněná ocel - stav dodání volí výrobce 
  • G2 - neuklidněná ocel není přípustná - stav dodání volí výrobce 
  • G3 - plně uklidněná normalizovaná 
  • G4 - plně uklidněná - stav dodání volí výrobce 

Tváření za studena je zaručeno při označení písmenem C.

Napište si o dodání plechů válcovaných za tepla!

Pro rychlejší komunikaci prosím uveďte rozměry (výška tloušťka, délka atd.) množství a místo dodání.

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do jednoho pracovního dne. Většinou to ale bývá do pár hodin.