Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti NYPRO hutní prodej, a.s.

sídlem Malé Svatoňovice 291, okres Trutnov, PSČ 542 34, IČ 252 62 068
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1565

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

na den 4. června 2018 v 14.00 hod.,
která se uskuteční v zasedací místnosti a. s. NYPRO hutní prodej,
Malé Svatoňovice 291

Pořad jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2017
4. Rozhodnutí o schválení výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
6. Určení auditora pro rok 2018
7. Závěr valné hromady.

Napište si o cenu hutního materiálu!

Pro rychlejší komunikaci prosím uveďte rozměry (výška tloušťka, délka atd.) množství a místo dodání.

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do jednoho pracovního dne. Většinou to ale bývá do pár hodin.